Tráp Dạm Ngõ Đẹp 8

  • 1 Cặp Rượu Vang Ý Nhập Khẩu
  • 500 Gr Trà Olong Hoặc Bắc Thái Bỏ Vào Hộp Ấn Rồng
  • Kết Bông Tươi

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP .