Tráp dạm ngõ đẹp 29

  • 2 hộp Olong hoặc Bắc Thái
  • 2 hộp Danisa 792 gr
  • 1 cặp Rượu Volka PHáp
  • Trầu Cau

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP .