Tráp Dạm Ngõ Đẹp 10

  • 1 Cặp trà olong
  • 1 cặp vang Đà Lạt
  • 1 Cặp Đèn- Kết Bông Tươi

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP .