Tráp Dạm Ngõ Đẹp 36

  • 1 Cặp Trà Olong hoặc Bắc Thái
  • 1 cặp rượu vang Đà Lạt
  • 1 hộp bánh Danisa 454gr
  • Trầu Cau

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP