Tráp Dạm Ngõ Đẹp 9

  • 1 Cặp Rượu Vokal Pháp Nhập Khẩu
  • 1 Cặp Trà Olong Hoặc Bắc Thái 500 gr
  • Kết Bông

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP .