Tráp dạm ngõ đẹp 30

  • 2 hộp Olong hoặc Bắc Thái
  • 2 hộp Danisa 792 gr
  • 1 cặp Rượu Volka Pháp
  • 1 kg Táo Mỹ
  • Kết Bông Tươi

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP .