Tráp Dạm Ngõ Đẹp 20

  • 1 cặp rượu Chivas 12
  • 1 cặp trà Olong Hoặc Bắc Thái
  • 1 cặp Nến Cưới
  • Kết Bông Tươi

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP .