Tráp Dạm Ngõ Đẹp Cao Cấp 11 – Giá 3.200.000

3.200.000

  • 1 Cặp Chivas 18
  • 1 cặp trà Bắc Thái- Kết Bông

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP .