Tráp Dạm Ngõ Đẹp 15 – Giá 1.330.000

1.330.000

  • 2 Bì Bánh bía
  • 1 cặp rượu vang đà lạt
  • 1 cặp trà bắc thái hoặc olong bỏ vào hộp ấn rồng
  • Trầu cau
  • Bông tươi

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP .