Tráp Dạm Ngõ Đẹp 14

  • 1 Cặp Rượu Vokal Pháp Nhập Khẩu
  • 1 Cặp Trà Olong Hoặc Bắc Thái 500 gr
  • 2 Bì Bánh Pía
  • Kết Bông Giấy Giả

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP .