Tráp Dạm Ngõ Trà Rượu Cơ Bản 1

  • 1 Cặp Trà Lài 600 gram
  • 1 Cặp Rượu Vang Đỏ
  • 1 Giỏ bọc bóng kiếng
  • Trang trí
  • LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP