Tráp Dạm Ngõ Đẹp 13

  • 30 Hộp Trà Olong Hoặc Bắc Thái nhỏ 1.5kg Trà
  • 1 Cặp Rượu Vang Đỏ
  • 1 Cây Thuốc 3 Số Anh
  • Kết Bông

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP .