Tráp Dạm Ngõ Đẹp 5

  • Rượu 3 Chai Vokal Men
  • 3 Cây Thuốc 3 Số

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP .