Tráp Dạm Ngõ Đẹp Cao Cấp 7

  •  1 Cặp Trà Olong Hoặc Bắc Thái Ấn Rồng-
  • 1 Cặp Rượu Vokal Pháp
  • 1 Cây thuốc 3 số anh
  • 20 Bánh cốm
  • Trầu cau
  • Kết bông tươi

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP .