Tráp dạm ngõ đẹp 31

  • 1 Cặp Trà Olong hoặc Bắc Thái
  • 1 cặp rượu Red Label

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP .