Tráp Dạm Ngõ Đẹp 2

  • 500gr Trà Olong
  • Cặp Ấn Rồng
  • 2 Chai Vang Đà Lạt
  • Kết Bông Tươi
  • LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP .