Tráp Dạm Ngõ Đẹp 12

  • 1 Cặp Trà Olong 500gr
  • 1 Cặp Rượu vang Đà Lạt
  • 30 Bánh Cốm
  • Trầu Cau Gói Sẳn

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP .