Tráp Dạm Ngõ Đẹp Cao Cấp 28

  • 1 Cặp Chivas 18
  • 1 cặp trà Bắc Thái
  • Trầu Cau
  • 1 hộp bánh Danisa 454 gr
  • Kết Bông tươi

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP .