Tráp Dạm Ngõ Đẹp 25

  • 1 cặp trà Olong hoặc Bắc thái
  • 1 cặp rượu vang Đà Lạt
  • 30 bánh cốm
  • 1 cây 333 Anh
  • Trầu Cau
  • kết bông tươi trên dưới

LƯU Ý : GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP GIAO HÀNG – GRAP BAO NHIÊU THÌ KHÁCH TRẢ CHO GRAP .